Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Γραμματέας δυο τοπικών Οργανώσεων


Ένας  γραμματέας  μια  κάποιας παράταξης Όταν  ο  πολιτικός  του  ηγέτης  τον  τίμησε  δίνοντας του  την   γραμματεία  της  παράταξης  δείχνοντας δυσαρέσκεια  είπε : Σιγά ,  με  έβαλε  ......
να  τιθασεύσω  τα  παιδιά  του  νηπιαγωγείου . Ξέρεις  είπε  στον  συνομιλητή του , εγώ  κάποια  εποχή ήμουν  γραμματέας  της  τοπικής  του  Κ Κ Ε  και  παράλληλα  γραμματέας  Της  Τοπικής  του  Συνασπισμού  (  είπε ) χωρίς  να  το  ξέρει  κανένας .
Αυτό  το  το  είπε  για  να  θεωρήσει  τον  εαυτόν  του  άξιο   η  για  να  θεωρηθεί  απειλή .  Μήπως ήθελε  η  θέλει  να  πει  ότι μπορεί  να  κάνει  και  τώρα  το  ίδιο , δηλαδή  να  είναι  παράλληλα  σε  δυο  παρατάξεις  χωρίς  να  τον  καταλάβουν ?

1 σχόλιο: