Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΡΗΓΜΑΤΑ

Οι ενδοπαραταξιακές κόντρες και αντιπαραθέσεις τις νέας συνωμοτικής παρεούλας με τον υπερασπιστή του αρχηγού καλά κρατούν .
Την Κυριακή 9/10 στην καθιερωμένη συνάντηση της παράταξης με τους Πολίτες Μπροστά και με θέμα την παρουσίαση και ψήφιση του....
νέου καταστατικού της παράταξης του Δημάρχου διαδραματίσθηκε το ακόλουθο παράδοξο .
Στο προτεινόμενο καταστατικό από το ένα μέλος της πενταμελούς επιτροπής υπήρξαν έντονες διαφωνίες από τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη για άρθρα και προτάσεις όπου έχουν ως σκοπό να προστατεύσουν το κύρος και την προσωπικότητα του αρχηγού και ιδρυτή της παράταξης τους .
Ποιο συγκεκριμένα ο Γραμματέας της παράταξης , οι δυο ειδικοί σύμβουλοι του Δημάρχου εκ των οποίων ο ένας εκτελεί και χρέη γραμματέα αυτού αλλά και ο τέταρτος απλό μέλος της παράταξης και μέλος της επιτροπής από τα Ίσθμια ήταν αυτοί που έφεραν αντιρρήσεις και προσπάθησαν να κάνουν τις αλλαγές , τις αλλαγές της ντροπής και της ανατροπής .
Αναλυτικότερα οι ενστάσεις επί συγκεκριμένων άρθρων και προτάσεων έχουν ως εξής:
Η πρώτη είναι επί του άρθρου περί της ονομασίας παράταξης , σε αυτό το άρθρο όπου
αναφέρεται το όνομα της παράταξης και αναγράφετε το εξής : της οποίας ηγείται ο ιδρυτής αυτής ο Κώστας ο Λογοθέτης.
Ε λοιπόν οι κύριοι ήθελαν να τροποποιήσουν και να αντικαταστήσουν αυτήν την πρόταση με την εξής , ( της οποίας ηγείται ο εκάστοτε υποψήφιος Δήμαρχος ), δηλαδή τον αμφισβητούν και ήθελαν να τον καθαιρέσουν από τόσο νωρίς και με την πρώτη ευκαιρία ?
Και στην συνέχεια προσπάθησαν να διαγράψουν δυο ολόκληρα άρθρα τα οποία διευκρινίζουν τους όρους για το ποιοι έχουν δικαίωμα να γίνουν μέλη.
Το ένα από αυτά τα άρθρα αναφέρει ότι δικαίωμα έχουν αυτοί (που δεν έχουν επιδείξει αντιδημοκρατική συμπεριφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται ειδικότερα από τον Πρόεδρο , κ.λ.π)
Στο δεύτερο αναφέρονται τα εξής ………………………(Τα Μέλη της παράταξης που θα παρεκκλίνουν της γραμμής του αρχηγού της , που θα αμαυρώνουν την προσωπικότητα του , που δεν θα υιοθετούν της απόψεις του , που θα προσπαθούν να εκμεταλλευθούν το έργο της παράταξης και του Δήμου για προσωπικό τους όφελος , θα παραπέμπονται στην εκτελεστική γραμματεία κ.λ.π )
Γιατί δεν συμφωνούν με όρους δημοκρατικής δεοντολογίας για την προστασία του ηγέτη ? αλλά αναζητούν μεθόδους ασυδοσίας αυταρχισμού και ανταρσίας ? τι όνειρα έχουν κάνει για το μέλλον της παράταξης χωρίς τον Λογοθέτη και την πλειοψηφία της παράταξης ?


1 σχόλιο: