Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας .

Το  να  ρωτάτε   για ότι  δεν  γνωρίζεται  δεν  είναι  κακό  ,  κακό  είναι  να  κάνετε  λάθος  κινήσεις  .
Δεν  φταίει  για  όλα  ο  επίτροπος  αλλά  ο  κακός  χειρισμός  αντιμετώπισης  και  διαχείρισης  προβλημάτων .
Ακούσαμε  ότι  υποβάλλατε  τον  νέο  Ο Ε Υ  ο  οποίος  δεν  εγκρίθηκε  από  τον  επίτροπο  και  επεστράφη  .
Μήπως  δεν  φταίει  ο  επίτροπος  αλλά....

  κάτι  άλλο ?
Σας  επισυνάπτω  τον  Ο Ε Υ  του  Δήμου  Μεγαρέων  ο  οποίος  έχει  εγκριθεί  έχει  πάρει  ΦΕΚ  και  έχει  δημοσιευτεί  στα  ηλεκτρονικά  μέσα  ενημέρωσης .

 Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012
Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγάρων

Από το γραφείο τύπου του δήμου Μεγάρων
Με την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ο Δήμος Μεγάρων αποκτά συγκεκριμένη δομή (λεπτομερής διάρθρωση των υπηρεσιών), διαχειριστική επάρκεια (μια σειρά απαραίτητων νέων Γραφείων και Υπηρεσιών) και διαμορφώνεται η δυνατότητα για πολυποίκιλες κοινωνικές δράσεις, απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου τα επόμενα χρόνια.
Συγκεκριμένα στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου καθορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες και η λειτουργία μιας σειράς απαραίτητων υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων στο ΦΕΚ περιγράφονται με λεπτομέρειες οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, της Νομικής Υπηρεσίας, Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής και καθορίζονται και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα τη Νέα Πέραμο.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης του Δήμου με τους Πολίτες, αποκτά η δημιουργία Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας, αρμόδιο για το σχεδιασμό, την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας με αρμοδιότητα να παρέχει βοήθεια σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις Δημοτικές Υπηρεσίες.
Εξαιρετικά σημαντική χαρακτηρίζεται η δημιουργία αυτοτελούς Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάπτυξης συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής καθώς είναι κυρίως αρμόδια για την προστασία και την ενίσχυση της φυτικής και ζωικής παραγωγής και αλιείας. Ταυτόχρονα υπό την εποπτεία της τίθενται οι εμπορικές δραστηριότητες στο Δήμο και η προστασία των καταναλωτών.
Με λεπτομέρειες επίσης, προσδιορίζονται οι πολύ κρίσιμες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα στην νέα εποχή του "Καλλικράτη", των Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής.
Η δυνατότητα κοινωνικού έργου του Δήμου ενισχύεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων, τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών, ενημέρωση μαθητών για κρίσιμα κοινωνικά θέματα και υλοποιεί δράσεις για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Στον Οργανισμό Λειτουργίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και με το αυστηρό σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου μηδενίζεται η πιθανότητα επανάληψης φαινομένων "λογιστικής" αυθαιρεσίας. Τέλος στον Οργανισμό Λειτουργίας προβλέπονται με ακρίβεια οι Θέσεις Προσωπικού και παύει ο Δήμαρχος, όπως πολλές φορές έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, να χρησιμοποιεί τη θέση του για να προσλαμβάνει ανεξέλεγκτα προσωπικό για να εξυπηρετήσει -εις βάρος του κοινωνικού συνόλου- τις προσωπικές του προεκλογικές φιλοδοξίες.

Με την Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο Δήμος Μεγάρων μπαίνει σε μία νέα εποχή οργάνωσης, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, κλείνει οριστικά τις "σκοτεινές" σελίδες αδιαφάνειας του παρελθόντος, εκσυγχρονίζεται, ενισχύει την ανάπτυξη και διαμορφώνει κανόνες ολοκληρωμένης διαχείρισης και λειτουργίας.


 Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012
Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγάρων

Από το γραφείο τύπου του δήμου Μεγάρων
Με την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ο Δήμος Μεγάρων αποκτά συγκεκριμένη δομή (λεπτομερής διάρθρωση των υπηρεσιών), διαχειριστική επάρκεια (μια σειρά απαραίτητων νέων Γραφείων και Υπηρεσιών) και διαμορφώνεται η δυνατότητα για πολυποίκιλες κοινωνικές δράσεις, απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου τα επόμενα χρόνια.
Συγκεκριμένα στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου καθορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες και η λειτουργία μιας σειράς απαραίτητων υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων στο ΦΕΚ περιγράφονται με λεπτομέρειες οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, της Νομικής Υπηρεσίας, Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής και καθορίζονται και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα τη Νέα Πέραμο.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης του Δήμου με τους Πολίτες, αποκτά η δημιουργία Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας, αρμόδιο για το σχεδιασμό, την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας με αρμοδιότητα να παρέχει βοήθεια σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις Δημοτικές Υπηρεσίες.
Εξαιρετικά σημαντική χαρακτηρίζεται η δημιουργία αυτοτελούς Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάπτυξης συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής καθώς είναι κυρίως αρμόδια για την προστασία και την ενίσχυση της φυτικής και ζωικής παραγωγής και αλιείας. Ταυτόχρονα υπό την εποπτεία της τίθενται οι εμπορικές δραστηριότητες στο Δήμο και η προστασία των καταναλωτών.
Με λεπτομέρειες επίσης, προσδιορίζονται οι πολύ κρίσιμες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα στην νέα εποχή του "Καλλικράτη", των Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής.
Η δυνατότητα κοινωνικού έργου του Δήμου ενισχύεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων, τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών, ενημέρωση μαθητών για κρίσιμα κοινωνικά θέματα και υλοποιεί δράσεις για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Στον Οργανισμό Λειτουργίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και με το αυστηρό σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου μηδενίζεται η πιθανότητα επανάληψης φαινομένων "λογιστικής" αυθαιρεσίας. Τέλος στον Οργανισμό Λειτουργίας προβλέπονται με ακρίβεια οι Θέσεις Προσωπικού και παύει ο Δήμαρχος, όπως πολλές φορές έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, να χρησιμοποιεί τη θέση του για να προσλαμβάνει ανεξέλεγκτα προσωπικό για να εξυπηρετήσει -εις βάρος του κοινωνικού συνόλου- τις προσωπικές του προεκλογικές φιλοδοξίες.

Με την Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο Δήμος Μεγάρων μπαίνει σε μία νέα εποχή οργάνωσης, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, κλείνει οριστικά τις "σκοτεινές" σελίδες αδιαφάνειας του παρελθόντος, εκσυγχρονίζεται, ενισχύει την ανάπτυξη και διαμορφώνει κανόνες ολοκληρωμένης διαχείρισης και λειτουργίας.1 σχόλιο:

  1. ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΚΟΠΤΕΣΕ Κ. ΜΠΛΟΓΚΕΡ?ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΕΙ ΚΑΤΙ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή